EIOS / Władze

Władze

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

 

Rada Naukowa Centrum:

Prof. dr hab. inż. Jerzy Banaszek Dziekan Wydziału MEiL
Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak Dziekan Wydziału Elektrycznego
Prof. dr hab. inż., Małgorzata Kujawińska Wydział Mechatroniki
Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
Prof. dr hab. inż. Henryk Zobel Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej