EIOS / Ogłoszenia

Ogłoszenia

CBEiOŚ poszukuje kandydatów do współpracy

W Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej rozpoczynana jest realizacja projektu badawczego: "Badanie i wdrożenie technologii selektywnej, niekatalitycznej redukcji emisji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW" na zamówienie NCBiR.

Centrum poszukuje kandydatów do współpracy w tym projekcie z grona studentów i doktorantów oraz absolwentów zamierzających rozpocząć studia doktoranckie na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej.

Forma współpracy to zatrudnienie na okres realizacji projektu (okres około dwuletni) z równoczesną możliwością realizacji prac dyplomowych.
Preferowanymi kandydatami są studenci/absolwenci kursu magisterskiego na kierunku energetyka oraz studenci semestru dyplomowego na studiach inżynierskich, legitymujący się
ugruntowaną wiedzą z zakresu mechaniki płynów, kotłów oraz technologii ochrony środowiska. Pożądane jest doświadczenie w pracy z wykorzystaniem programu Fluent.
Absolwenci zamierzający podjąć współpracę w ramach studiów doktoranckich powinni przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego w styczniu 2014.

Bliższe informacje można uzyskać od:
dr inż. Piotra Krawczyka piotr.krawczyk@itc.pw.edu.pl
prof. dr hab. inż. Krzysztofa Badydy badyda@itc.pw.edu.pl

ogloszenie