EIOS / Dorobek Centrum / Projekty techniczne

Projekty techniczne

1 Wykonanie projektu oczyszczalni ścieków w mieście Bartoszówka. 1997
2 Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji sanitarnej c.o. w Gmachu Technologii Chemicznej w Warszawieul: Koszykowa 75. 1998
3 Wykonanie projektu technicznego wraz z dokumentacją kosztową (koszt. Inwestorski i ślepy) wymiany instalacji sanitarnej cw w Gmachu Technologii Chemicznej - Pawilon. 1998
4 Podłączenie do centralnego monitoringu węzła cieplnego (biblioteka) w Gmachu Głównym w Warszawie przy Pl.Politechniki. 1998
5 Wykonanie elementów kontrolno-pomiarowych stanowiska badawczego dla Szkoły Główne Służby Pożarniczej 1998
6 Wykonanie analizy możliwości adaptacji pomieszczeń magazynowych dla potrzeb Lab. Maszyn Elektrycznych Wydz. Elektrycznego PW wraz z oszacowaniem kosztów zadania oraz wykonanie dokumentacji technicznej i kosztowej na wykonanie adaptacji w zakresie docieplenia obiektu. 1999
7 Wykonanie projektu regulacji instalacji c.o w Domu Studenckim Żaczek przy ul: Wołoskiej 1999
8 Wykonanie projektu regulacji hydraulicznej oraz opracowanie wykresów regulacyjnych dla sieci cieplnej PEC w Golubiu Dobrzyniu. 1999
9 Analiza techniczna możliwości przyłączenia nowych odbiorców ciepła w rejonie Wrocław Klecina do systemu ciepłowniczego zasilanego z EC Czechnica. 1999
10 Wykonanie pokrycia ceramicznego na dwóch sztukach pierścieni o450 oraz na 10 sztukach rolek aluminiowych. 1999
11 Wykonanie regeneracji wałka mieszarki.  
1999
12 Wykonanie próbne powłok wytwarzanych metodami natrysku cieplnego na walcach do wytwarzania blach.  1999
13 Dostosowanie numerycznego programu STAN JAN do analizy posiadanych wyników eksperymentalnych. 1999
14 Nadzór autorski nad przebudową magazynu gospodarczego nr IV dla Instytutu Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrycznego. 1999
15 Nadzór autorski nad przebudową magazynu gospodarczego nr IV dla Instytutu Maszyn Elektrycznych Wydziału Elektrycznego. 1999
16 Wykonanie natryskiwania plazmowego wałka. 2000
17 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji sanitarnej ccw wraz z rozbudową węzła cieplnego w budynku mieszkalnym P.W. przy ul: Asfaltowej 2. 2000
18 Obróbka strumieniowo- ścierna, natrysk cieplny powłok odpornych na erozję pyłową. 2000
19 Wykonanie obliczeń i analiz sprawnościowych kotła BP - 230 K-5 i turbiny TZ-3 dla Elektrowni Ostrołęka 2000
20 Wykonanie opracowania optymalizacji montażu i eksploatacji wentylacji mechanicznej nawiewnej w powiązaniu z wentylacją wywiewną dla pomieszczeń łazienek i pralni w budynku Hotelu Asystenckiego przy ul: Tatrzańskiej 7 a w Warszawie. 2000
21 Prace inżynierskie związane z uruchomieniem i wdrożeniem oprogramowania do wymiany informacji pomiędzy Kreus.Udzielenie bezpłatnej licencji na użytkowanie materiału licencyjnego. 2000
22 Wykonanie dokumentacji technicznej (projekt techniczny i opracowania kosztowe) na remont węzła cieplnego dostosowujący węzeł dla Gmachu wraz z łącznikiem oraz wykonania przyłącza wodociągowego w Gmachu Nowym Technologicznym w Warszawie przy ul: Narbutta 85.  2000
23 Wykonanie układów automatyki w węźle cieplnym w budynku mieszkalnym PW przy ul. Waryńskiego 8.  2000
24 Opracowanie dokumentacji projektowej (technicznej i kosztowej) wymiany instalacji gazowej w budynku mieszkalnym PW w Warszawie przy ul. Waryńskiego 6. 2000
25 Nadzór autorski nad wymianą instalacji sanitarnej c.o. wraz z modernizacją węzłów cieplnych w Gmachu Technologii Chemicznej w Warszawie, ul: Koszykowa 75. 2001
26 Wykonanie dokumentacji projektowej (technicznej i kosztowej) wymiany hydroforni wraz z wykonaniem nowego przyłącza instalacji z.w. w Domu Studenckim Akademik w Warszawie przy ul. Asystenckiej 5. 2001
27 Opracowanie analizy technicznej węzła c.o., c.w., c.t., znajdującego się w budynku przy ul. 11-go Listopada 17/19 w Warszawie. 2001
28 Nałożenie warstwy grubości 0,3 mm na powierzchnię stempla formy wtryskowej na doniczkę śr. 210 mm metodą napylania plazmowego. 2001
29 Wykonanie powłok regeneracyjnych metodą natryskiwaniaPlazmowego na 6 sztukach osłon urządzenia typu "Blastrac" do obróbki strumieniowej.  2001
30 Wykorzystanie stanowiska do natryskiwania plazmowego na potrzeby firmy ZSP Wiązowna. 2001
31 Wykonanie grzałek khantalowych 2002
32 Wykonanie reflektora promiennika do stanowiska badawczego.  2003
33 Wykonanie grzałek khantalowych szt. 10. 2003