EIOS / Dorobek Centrum / Projekty międzynarodowe

Projekty międzynarodowe

1 Master Plan Study for Energy Conservation in the Republic of Poland. (podwykonawca dla JICA, ECCJ i IEEJ Japonia) 1998 -2000
2 Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu komunalnym. (podwykonawca dla COWI A/S Dania) 1999-2001
3 Analiza techniczno-ekonomiczna dla układu produkcji skojarzonej ciepła i energii elektrycznej e PEC Legionowo. (podwykonawca dla COWI A/S Dania) 1998
4 Audyt energetyczny i analiza techniczno-ekonomiczna układów technologicznych Fabryki Papieru w Myszkowie. (podwykonawca dla COWI A/S Dania) 2002 - 2003
5 Integrating and Strengthening the European Research Area. (Program badawczy UE ) 2002-2006