EIOS / Dorobek Centrum / Prace własne

Prace własne

1 Wykonanie mobilnego zestawu do plazmowego natryskiwania powłok antyerozyjnych i antykorozyjnych w urządzeniach energetycznych.  1997
2 Odgazowywacz próżniowy wody uzupełniającej dla komunalnych systemów ciepłowniczych.  1997
3 Zastosowanie sieci neuronowych dla sterowania procesów energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości obniżenia emisji NOx. 1997-
1999
4 Prognozowanie zużycia i produkcji ciepła dla systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.  1997
5 Badanie procesów odwadniania wysłodków buraczanych przez wysokociśnieniowe mechaniczne wyżymanie a następnie suszenie parą przegrzaną.  1997
6 Polimerowe membrany do selektywnej sorpcji wybranych jonów metali. 1997
7 Opracowanie symulatora bloku energetycznego współpracującego z systemem sterowania cyfrowego.  1998
8 Badania nad technologią wytwarzania powłok antyerozyjnych stosowanych w urządzeniach kotłów fluidalnych rodziny OFz. 1998
9 Opracowanie modelu sterowania podsystemami ciepłowniczymi z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych na przykładzie Terenu Głównego P.W. 1998
10 Optymalizacja parametrów procesowych w kotłach typu WR pod kątem wzrostu sprawności energetycznej ciepłowni komunalnych.  1998
11 Opracowanie metody otrzymywania katalizatora z glinianu srebrowego do redukcji tlenków azotu w spalinach pochodzących z paliw płynnych i gazowych.  
1999
12 Metodyka określania strat ciepła i mocy w miejskich systemach ciepłowniczych oraz granicznych warunków podłączania nowych odbiorców. 1999
13 Gniazdo technologiczne natryskiwania powłok kompozytowych. 1999
14 Opracowanie koncepcji wybranych modułów systemu diagnozującego stan cieplno-przepływowy turbozespołu 1999
15 Termodynamiczna i ekonomiczna efektywność odzyskiwania ciepła z powietrza wentylacyjnego w budownictwie niskoenergetycznym. 2000
16 Opracowanie neuronowych algorytmów i programów obliczeniowych do optymalizacji rozkładów obciążeń w elektrociepłowniach. 2000
17 Opracowanie procedury współpracy źródeł ciepła, w tym małych elektrociepłowni z miejskim systemem ciepłowniczym wyposażonym w zasobnik ciepła.. 2002