EIOS / Dorobek Centrum / Ekspertyzy

Ekspertyzy

1 Badanie strat ciepła z kotła fluidalnego OF-450 w EC- Żerań. 1997
2 Opinii dotyczącej celowości i możliwości prowadzenia modernizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego w oparciu o hydroelewatory z regulowaną dyszą. 1997
3 Opinia techniczna na temat rozbudowy i modernizacji ciepłowni Włocławek Wschód. 1997
4 Opinia techniczna na temat Programu inwestycyjnego i propozycji finansowania dla miejskiego systemu ciepłowniczego miasta Kalisza. 1997
5 Opinia dotycząca uruchomienia produkcji kotłów wodnych płomienicowo- płomieniówkowych typu WN o mocach 1,8 do 7 MW gazowych i olejowych firmy Wagner. 1997
6 Wykonanie badań toksyczności i biodegradacji. 1998
7 Wykonanie badań na zawartość gronkowców w wodzie układu klimatyzacyjnego zainstalowanego w budynku City Shopping Center. 1998
8 Przeprowadzenie badań i analizy w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia rur pęczka konwekcyjnego pierwszego ciągu kotła WR-5 nr3.Gołub-Dobrzyń 1998
9 Opinia na temat modernizacji kotła typu WR-10. Zamer Kraszewo 1998
10 Wykonanie badań zanieczyszczeń mikrobiologicznych w budynku firmy Arthur Andersen 1998
11 Badania materialne dwóch wosków z wyznaczeniem zmiany entalpii w funkcji temperatury, ustalenie temperatury przejść fazowych, ustalenie dopuszczalnych temperatur pracy. 1998
12 Wykonanie badań toksyczności i biodegradacji w zakresie: test Lumistox, test Toxkit, test z rybami, test biodegradacji dla ITE Radom 1999
13 Badania mikrobiologiczne i fizyczno- chemiczne wody z wodociągu we Włocławku. 1999
14 Wykonanie badań bilansowych3 kotłów WR-10 oraz 2 kotłów WCO-80 w ciepłowniach PEC Malbork. 1999
15 Analiza pracy ciepłowni "Czarnów" w Kielcach w zakresie produkcji energii cieplnej i zużycia opału. 1999
16 Opinia na temat modernizacji kotłów rusztowych wg technologii Zakładu Mechanicznego Zamer. 1999
17 Koreferat do ekspertyzy technicznej nr NB/254/RB 4/98 G40 Lakiernia w Zakładach Opel Polska Gliwice.  1999
18 Opinia o przyczynach drgań turbozespołu 23CK70-TG2 w Elektrownii Jaworzno III S.A 1999
19 Wykonanie badań toksykologicznych 5 preparatów chemicznych i biologicznych przewidzianych do stosowania w przemyśle cukrowniczym do stabilizacji obiegu spławiakowego.  1999
13 Badania mikrobiologiczne i fizyczno- chemiczne wody z wodociągu we Włocławku. 1999
14 Wykonanie badań bilansowych3 kotłów WR-10 oraz 2 kotłów WCO-80 w ciepłowniach PEC Malbork. 1999
15 Analiza pracy ciepłowni "Czarnów" w Kielcach w zakresie produkcji energii cieplnej i zużycia opału. 1999
16 Opinia na temat modernizacji kotłów rusztowych wg technologii Zakładu Mechanicznego Zamer. 1999
17 Koreferat do ekspertyzy technicznej nr NB/254/RB 4/98 G40 Lakiernia w Zakładach Opel Polska Gliwice.  1999
18 Opinia o przyczynach drgań turbozespołu 23CK70-TG2 w Elektrownii Jaworzno III S.A 1999
19 Wykonanie badań toksykologicznych 5 preparatów chemicznych i biologicznych przewidzianych do stosowania w przemyśle cukrowniczym do stabilizacji obiegu spławiakowego.  1999
26 Analiza wody dostarczanej do mieszkań w Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  2000
27 Opinia do założeń i projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6.X. 2000
28 Opinia dotycząca projektu Planu zaopatrzenia w ciepło miasta Kutna 2000
29 Opinia do projektu budowy sieci cieplnej (preizolowanej) opracowany w technologii PRIM Lublin dla Urzędu Miejskiego w Grójcu. 2000
30 Opinia dotycząca koreferatu do "Projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Szczecina. 2000
31 Opinia dotycząca oceny dotychczasowej realizacji umowy z EKOFUNDUSZEM ze wskazaniem kierunków dalszych działań dla Empec Ustka 2001
32 Ekspertyza określająca warunki zasilania w energię elektryczną - istniejących stacji benzynowych Shell Polska. 2001
33 Wykonanie opinii technicznej 15 ofert w przetargu na modernizację kotłowni parowo-wodnej wraz z podaniem lokaty poszczególnych ofert w stosunku do pozostałych dla szpitala Wojewódzkiego w Radomiu. 2002
34 Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z wykorzystaniem kamery termowizyjnej przemarzających i przeciekających ścian 4 budynków mieszkalnych zlokalizowanych na mini osiedlu przy ul. Królowej Jadwigi w Legionowie. 2002
35 Ocena techniczna przetargu na "Wykonanie projektu i modernizacji systemu grzewczego oraz termomodernizacji kompleksu budynków ZOZ w Żyrardowie.  2002
36 Ocena przyczyn zniszczenia wymienników płytowych "Alfa-Laval" w PEC Legionowo. 2002
37 Optymalizacja zakupu węgla dla EWSA wraz z bazami danych. 2003
38 Badanie laboratoryjne próbki A i B węgla pod kątem określenia wielkości parametrów istotnych dla procesu spalania w kotłach WR-25 z ekranem szczelnym o mocy 30 MW. . 2003
39 Analiza możliwości realizacji dostaw ciepła do odbiorców zasilanych z elbląskiego systemu ciepłowniczego z zastosowaniem wykresów regulacyjnych 130/61, 128/64,5. 2003
40 Przygotowanie założeń do wykonania oprogramowania, weryfikacja algorytmów i wykonanie modułów oprogramowania dla Systemów Analiz Technicznych (SAT) PKE. 2003