EIOS / Aktualności / Projekt unijny Ecoenergii i UCBEiOŚ Politechniki Warszawskiej

Projekt unijny Ecoenergii i UCBEiOŚ Politechniki Warszawskiej

Projekt unijny Ecoenergii i UCBEiOŚ Politechniki Warszawskiej

We wrześniu 2013 roku firma Ecoenergia Sp. z o.o. podpisała umowę konsorcjalną wraz z Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej na realizację projektu numer POIG.01.03.01–14–035/12 pod tytułem

„Badanie i wdrożenie technologii selektywnej niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW”

Projekt będzie realizowany w okresie wrzesień 2013 – czerwiec 2015

Kierownikiem Projektu został   prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda z CBEiOŚ PW.

Projekt ma na celu przygotowanie technologii SNCR do wymagań technologicznych stawianych przez małe i średnie kotły energetyki cielnej w ślad za zaostrzaniem wymagań emisyjnych po 2016 i po zakończonych okresach derogacyjnych. Prace badawcze mają na celu adaptację technologii SNCR na kotły rusztowe, których charakterystyka pracy znacznie odbiega od kotłów pyłowych.

Główne korzyści dotyczą technicznych możliwości aplikacji obiektowej i obejmują min:

  1. Redukcja kosztu wdrożenia obiektowego
  2. Brak konieczności ingerencji w część ciśnieniową kotła – brak wykonywania odgięć
  3. Wsparcie udzielone przez jednostkę badawczą – podniesienie innowacyjności Projektu
  4. Adaptacja technologii SNCR do sektora energetyki komunalnej
logo UE